بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در شهریور ماه سال جاری ۱ میلیون و ۴۲۹ هزار فقره چک به ارزش بیش از ۱۲۸۰۰ میلیارد تومان برگشت خورد.

بانک مرکزی در این گزارش اعلام کرد: سهم ارزشی چک های برگشتی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 22 درصد به 21.8 درصد و سهم تعدادی آن از 15.8 درصد به 15.6 درصد کاهش یافت.

در شهریورماه سال 1396 در کل کشور بالغ بر 9.1 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 589 هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد، بالغ بر 1.4 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 128 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. در جدول (1) تعداد و ارزش کل چک‌های عادی مبادله‌ای و چک‌های برگشتی در شهریورماه سال 1396 منعکس شده است.