ناامنی منطقه حفاظت شده میشداغ با معدنکاوی ماشین‌آلات سنگین دو چندان شده تا معدود بازماندگان جمعیت آهو در این منطقه هم پس از طی مسافتی نفس‌گیر، در جست‌وجوی اندکی آرامش، سر از مرز عراق درآورده و جان خسته را به گلوله شکارچیان عراقی تسلیم کنند.

 ناامن شدن منطقه حفاظت شده میشداغ که طی سال‌های گذشته به کاهش جمعیت آهو در این منطقه انجامیده این روزها با حضور پیمانکاران و ماشین‌آلات سنگین معدنکاوی که قلب منطقه را می‌خراشد دو چندان شده تا معدود بازماندگان جمعیت آهو در این منطقه هم پس از طی مسافتی نفس‌گیر، در جست‌وجوی اندکی آرامش، سر از مرز عراق درآورده و جان خسته را به گلوله شکارچیان عراقی تسلیم کنند.

تصاویر زیرمربوط به دو آهوی زیبای منطقه حفاظت شده میشداغ خوزستان است که در پی ناامنی این منطقه به‌اصطلاح حفاظت شده، به مرز عراق پناه برده و توسط شکارچیان عراقی از پای درآمده اند.