مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت:  این حادثه ۵ مصدوم داشته، یکی از مصدومان به تازگی فوت کرد و یکی دیگر نیز از زیر آوار رهاسازی شد که متاسفانه فوت کرده است.

 با اشاره به انفجار یک واحد مسکونی در منطقه کوی رمضان انتهای منبع آب اهواز، اظهار داشت:  این حادثه 5 مصدوم داشته، یکی از مصدومان به تازگی فوت کرد و یکی دیگر نیز از زیر آوار رهاسازی شد که متاسفانه فوت کرده است.

وی افزود: تا کنون 4 نفر در این حادثه کشته شده‌اند.