مدیر بیمارستان نمازی شیراز گفت: آیت‌الله حائری‌شیرازی به دلیل ضعف جسمانی، کهولت سن، نامنظم بودن فشار خون و پایین بودن الکترولت‌‌های جسمانی در بخش عمومی داخلی یک بیمارستان نمازی شیراز بستری است

آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی به دلیل ضعف جسمانی، کهولت سن، نامنظم بودن فشار خون و پایین بودن الکترولت‌‌های جسمانی در بخش عمومی داخلی یک بیمارستان نمازی شیراز بستری است. 

وی با بیان اینکه آیت‌الله حائری 3 روز در این بیمارستان بستری هستند، گفت:حال ایشان مساعد و رو به بهبود است و در حال طی مراحل درمان هستند. 

مدیر بیمارستان نمازی شیراز افزود: آیت‌الله حائری به زودی از بیمارستان مرخص می‌شوند.

 ساعتی پیش در فضای مجازی شایعه فوت آیت‌الله حائری منتشر شده بود که با گفته‌های مدیر بیمارستان نمازی شیراز تکذیب شد.