مطالعه محققان نشان داد افرادی که داروهای دیابت مصرف می کنند دارای ناهنجاری های کمتری در عروق خونی نازک مغزشان و فعالیت ناهنجار ژن شان هستند.

«وهرام هاروتونیان»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی آیکان نیویورک، در این باره می گوید: «نتایج این مطالعه بسیار مهم است چراکه چشم انداز جدیدی از درمان بیماری آلزایمر را در اختیار ما می گذارد.»

مطالعات اولیه بر روی بافت مغز نشان داد مغز افراد مبتلا به آلزایمر و دیابت در مقایسه با مغز افراد آلزایمری فاقد دیابت دارای ضایعات کمتری به دلیل آلزایمر است.

به گفته محققان، نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین سلامت مغز و قلب و عروق رابطه وجود دارد.

محققان با بررسی عروق خونی نازک مغز افراد آلزایمری مبتلا به دیابت و افراد آلزایمری فاقد دیابت و تمرکز بر تغییرات ایجادشده در برخی از نشانگرهای ژنتیکی مرتبط با سیگنال دهی مناسب مغز دریافتند میزان حدود نیمی از این نشانگرها در بافت و عروق مغزی بیمارانی که همزمان مبتلا به آلزایمر و دیابت بودند کمتر بود.

این یافته ها نشان می دهد داروهای دیابت تاثیر حفاظتی بر مغز بیماران آلزایمری دارند که می تواند منجر به یافتن درمان های موثری شود.

انتهای متن /

منبع : خبرگزاری مهر