معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه میزان حجم سد زاینده‎رود حدود ۱۵۳.۵ میلیون متر مکعب است گفت: حدود ۱۰.۵ درصد از حجم سد زاینده‌رود دارای آب است.

علی بصیرپور پیرامون حجم سد زاینده‌رود اظهار داشت: میزان حجم سد زاینده رود 153.5 میلیون متر مکعب است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 145 میلیون مترمکعب آب در سد زاینده‌رود بود، افزود: از این رو باید گفت حجم فعلی سد زاینده‌رود نسبت به عدد مشابه در سال گذشته 6 درصد افزایش را نشان می‌دهد، همچنین متوسط بلندمدت 650 میلیون‌مترمکعب بوده است که 76 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در پاسخ به این سئوال که چند درصد از گنجایش کلی سد دارای آب است، تصریح کرد: حدود 10.5 درصد از حجم کلی سد زاینده‌رود دارای آب است.

وی با اشاره به میزان بارش‌ها در سال جاری گفت: بارندگی کوهرنگ در سال جاری 52 میلی‌متر بوده و در همین تاریخ میزان بارندگی در سال گذشته 57 میلی‌متر بوده که کاهش 9 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در بلندمدت 185 میلی‌متر بارش بوده که 72 درصد کاهش داشته است.

بصیرپور به زمان بازگشایی سد زاینده‌رود برای کشت کشاورزان اشاره و اضافه کرد: این موضوع بستگی به مصوبه شورای هماهنگی حوضه زاینده‌رود دارد که به ریاست وزارت نیرو تشکیل می‌شود، که زمان و تاریخ بازگشایی را تصمیم‌گیری می‌کنند، هنوز برای بازگشایی سد زاینده‌رود تصمیم‌گیری نشده است.