طولانی‌ترین تونل نورانی اروپا در سوئیس مورد توجه مردم قرار گرفته است.

 مردم در طولانی‌ترین تونل نور اروپا قدم می‌زنند.

بر اساس گزارش تلگراف، طول این تونل زیبا 50 متر است که با 28 هزار و 750 ستاره  نورانی و 25 حلقه که با 1150 تاج گل مزین‌شده است.

این تونل زیبا در شهر شهر «وِوِ وه»(Vevey) در ایالت «وو» در کشور سوئیس واقع شده‌ است.