مسیرهای منتهی به مناطق زلزله‌زده در غرب استان کرمانشاه با ترافیک سنگین روبه‌رو هستند.

 مسیرهای منتهی به مناطق زلزله‌زده در غرب استان کرمانشاه با ترافیک سنگین روبه‌رو‌ست و بسیاری از خودروهای شخصی به همراه کمک‌های امدادی در این جاده‌ها حضور دارند.

بسیاری از هم‌وطنان نوع‌دوست خود دست به کار شده و با جمع‌آوری مایحتاج مردم زلزله‌زده استان کرمانشاه و با خودروهای شخصی به مقصد مناطق زلزله‌زده به جاده‌ها زده‌اند تا بخشی از مشکلات کرمانشاهیان را برطرف کنند.